Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
  • Dịch vụ truyền dữ liệu
    Tốc độ cao, tiêu chuẩn quốc tế
    Dịch vụ linh hoạt
    Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
    Hỗ trợ IPv6
  • ott tv
    Hỗ trợ đa nền tảng thiết bị
    Xem lại 24h phát sóng
    Xem theo múi giờ
    Video theo yêu cầu
  • Công nghệ thông tin
    Tích hợp CNTT và hạ tầng viễn thông
    Bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng…
    Trung tâm dữ liệu và lưu trữ
    Truyền thông hội tụ
  • Dịch vụ cloud
    Khởi tạo nhanh chóng
    Bảo mật tốt đa
    Quản trị linh hoạt
    Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

vtc digicom

TUYỂN DỤNG QUÝ I - 2018

TUYỂN DỤNG QUÝ I - 2018

VTC Digicom trực thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn trong nước và quốc tế, dịch vụ truyền dẫn phát sóng, IDC, Internet TV, dịch vụ thoại, dịch vụ truyền hình IPTV/OTT, dịch vụ Cloud Computing… đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí

Xem thêm
VTC Digicom 10 năm – Chạm vào tương lai

VTC Digicom 10 năm – Chạm vào tương lai

VTC Digicom 10 năm – Chạm vào tương lai

Xem thêm
GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2006 và là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC – Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem thêm

Hạ tầng kỹ thuật

HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MẠNG

Xem thêm

HẠ TẦNG IDC

Truyền hình Internet