Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Giới Thiệu

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. CÁC DỊCH VỤ MÀ VTC DIGICOM ĐANG CUNG CẤP

Hiện nay, VTC Digicom đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính bao gồm:

 • Dịch vụ Truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
 • Dịch vụ Viễn thông cố định mặt đất VoIP
 • Dịch vụ Điện toán đám mây
 • Các dịch vụ giá trị gia tăng VAS

2. CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO TỪNG DỊCH VỤ THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG.

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2014/BTTTT) do Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

QCVN 34:2014/BTTTT thay thế QCVN 34:2011/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất), bao gồm:

 • Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp quang);
 • Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình);
 • Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet xDSL).

Quy chuẩn này áp dụng đối với Cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ) để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Tải nội dung tại đây

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MÀ VTC DIGICOM ĐANG CUNG CẤP

 1. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

 • Công văn công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) của VTC Digicom

 Tải nội dung tại đây

 • Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) của VTC Digicom

 Tải nội dung tại đây

4. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

5. CÁC BẢN KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHO TỪNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THUỘC DANH MỤC BẮT BUỘC PHẢI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.

6. THÔNG TIN ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

      Văn phòng Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC, 23 Lạc trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: +84 24 44556677
 • Fax: +84 24 36364701

      Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Tầng 4, số 88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 44501925
 • Fax: +84 28 39974281

7. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

           Tải nội dung tại đây

8. CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

      VTC Digicom đảm bảo khả năng truy nhập/kết nối và miễn phí giá cước tới các số điện thoại khẩn cấp 112 – 113 – 114 - 115, báo hỏng dịch vụ điện thoại cố định cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

      Dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định.

 • Các khách hàng sau khi ký hợp đồng với Digicom có quyền đăng ký hoặc từ chối đăng ký thông tin thuê bao điện thoại cố định của mình vào Danh bạ điện thoại công cộng.
 • Các thuê bao điện thoại cố định đã ký hợp đồng với Digicom được Digicom cung cấp miễn phí danh bạ điện thoại công cộng bằng bản in hoặc bản điện tử

      Khách hàng liên hệ với Công ty VTC Digicom để báo hỏng dịch vụ qua các phương thức sau:

 1. Tổng đài chăm sóc khách hàng (024) 44556677 hoặc (024) 44501925: 
 • Tiếp nhận báo hỏng các dịch vụ: FTTH, điện thoại cố định, kênh thuê riêng. mạng riêng ảo và các dịch vụ khác.
 • Thời gian làm việc: 24/7 (các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ tết)
 1. Gửi email:
 • Tiếp nhận báo hỏng các dịch vụ: FTTH, điện thoại cố định, kênh thuê riêng, mạng riêng ảo và các dịch vụ khác qua email: noc@vtc.vn
 • Thời gian làm việc: 24/24h (các ngày trong tuần, không nghỉ lễ tết).
 1. Gửi thông tin trên website: Khách hàng truy cập website www.digicom.vtc.vn, vào mục Liên hệ sau đó diễn giải nội dung dịch vụ báo hỏng và ấn nút Gửi thông tin.