Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Giới Thiệu

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. CÁC DỊCH VỤ MÀ VTC DIGICOM ĐANG CUNG CẤP

           [Thông tin đang được cập nhật]

2. CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO TỪNG DỊCH VỤ THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG.

           [Thông tin đang được cập nhật]

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MÀ VTC DIGICOM ĐANG CUNG CẤP

           [Thông tin đang được cập nhật]

4. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

           [Thông tin đang được cập nhật]

5. CÁC BẢN KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHO TỪNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THUỘC DANH MỤC BẮT BUỘC PHẢI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.

           [Thông tin đang được cập nhật]

6. THÔNG TIN ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

      Văn phòng Hà Nội

  • Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC, 23 Lạc trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: +84 4 44501901
  • Fax: +84 4 36364701

      Văn phòng Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 62 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại: +84 511 44503368
  • Fax: +84 511 3896459

      Văn phòng Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Tầng 4, số 88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: +84 8 44501908
  • Fax: +84 8 39974281

7. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

           [Thông tin đang được cập nhật]

8. CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

           [Thông tin đang được cập nhật]