Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2006, ban đầu là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC – Bộ TT&TT