Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
  • Dịch vụ truyền dữ liệu
    Tốc độ cao, tiêu chuẩn quốc tế
    Dịch vụ linh hoạt
    Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
    Hỗ trợ IPv6
  • ott tv
    Hỗ trợ đa nền tảng thiết bị
    Xem lại 24h phát sóng
    Xem theo múi giờ
    Video theo yêu cầu
  • Công nghệ thông tin
    Tích hợp CNTT và hạ tầng viễn thông
    Bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng…
    Trung tâm dữ liệu và lưu trữ
    Truyền thông hội tụ
  • Dịch vụ cloud
    Khởi tạo nhanh chóng
    Bảo mật tốt đa
    Quản trị linh hoạt
    Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

vtc digicom

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG OPENSTACK

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG OPENSTACK

Tuyển dụng tháng 12-2021: Nhân viên phát triển hệ thống OpenStack

Xem thêm
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG OPENSTACK

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG OPENSTACK

Tuyển dụng tháng 12-2021: Nhân viên vận hành hệ thống OpenStack

Xem thêm
NHÂN VIÊN TRỰC HỆ THỐNG

NHÂN VIÊN TRỰC HỆ THỐNG

Tuyển dụng tháng 10-2021: Nhân viên trực hệ thống

Xem thêm

Hạ tầng kỹ thuật

HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MẠNG

Xem thêm

HẠ TẦNG IDC

Truyền hình Internet