Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
  • Dịch vụ truyền dữ liệu
    Tốc độ cao, tiêu chuẩn quốc tế
    Dịch vụ linh hoạt
    Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
    Hỗ trợ IPv6
  • ott tv
    Hỗ trợ đa nền tảng thiết bị
    Xem lại 24h phát sóng
    Xem theo múi giờ
    Video theo yêu cầu
  • Công nghệ thông tin
    Tích hợp CNTT và hạ tầng viễn thông
    Bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng…
    Trung tâm dữ liệu và lưu trữ
    Truyền thông hội tụ
  • Dịch vụ cloud
    Khởi tạo nhanh chóng
    Bảo mật tốt đa
    Quản trị linh hoạt
    Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

vtc digicom

VTC Digicom ban hành Bộ nhận diện Thương hiệu

VTC Digicom ban hành Bộ nhận diện Thương hiệu

Ngày 07/10/2022, Công ty VTC Digicom chính thức ra Quyết định số 06/QĐ-VTS về việc ban hành Bộ nhận diện Thương hiệu VTC Digicom.

Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ? MỤC TIÊU VÀ CƠ HỘI CỦA VTC DIGICOM

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ? MỤC TIÊU VÀ CƠ HỘI CỦA VTC DIGICOM

Với mục tiêu VTC Digicom trở thành nhà cung cấp dịch vụ số (DSP) vào năm 2022, việc chuyển đổi số là cần thiết đối với VTC Digicom nhằm tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí, tăng năng suất lao động; đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang chuyển dịch lên môi trường số...

Xem thêm

Hạ tầng kỹ thuật

HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MẠNG

HẠ TẦNG MẠNG

Xem thêm

HẠ TẦNG IDC

Truyền hình Internet