Category Archives: Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ CLOUD

• Phụ trách kinh doanh các dịch vụ Public Cloud, bao gồm Cloud Server, Cloud Storage, Cloud Backup, Cloud DB, và các dịch vụ liên quan. • Kết hợp với Phòng Kỹ thuật, Trung tâm CN&ATTT để cải tiến và phát triển tính năng mới, sản phẩm và dịch vụ Cloud nhằm đáp ứng nhu…