Tư vấn chuyển đổi số

Tư  vấn  chuyển  đổi  số  cho  các  đơn  vị  báo  chí,  truyền thông cho các cơ quan báo, tạp chí điện tử

Tư vấn chuyển đổi số tổng thể, xây dựng hạ tầng số, nền tảng số, CSDL số, ứng dụng số nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hoạt động của đơn vị dựa trên công nghệ số, góp phần tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Liên hệ ngay với chúng tôi

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc