Lưu chiểu điện tử:

Giải pháp thu thập, lưu chiểu, rà quét thông tin trên không gian mạng phục vụ tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận xét tôn chỉ, mục đích, chất lượng nội dung thông tin của các cơ quan báo chí và thông tin điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước

quét mạng hội

Giải pháp thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin nguồn mở quy mô lớn phục vụ nghiệp vụ theo dõi, nắm bắt thông tin và báo cáo trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử quốc tế và trong nước cho các cơ quản lý nhà nước

Bảng giá dịch vụ VTC Cyber Watch

Danh sách:

Silver package

Gói Bạc

Titanium package

Gói Titan

Gold package

Gói Vàng

Platinum package

Gói Bạch Kim

Customize package

Gói Yêu cầu riêng

Số tài khoản

2

5

8

15

Tùy chỉnh

Số chủ đề giám sát

10

20

30

50

Tùy chỉnh

Giá dịch vụ (Triệu VND /tháng)

76

114

336

992

Liên hệ

Giá dịch vụ (Triệu VND/năm)

912

1.368

4.032

11.904

Liên hệ

Phân hệ thu thập và giám sát thông tin Mạng xã hội quy mô lớn phục vụ giám sát và cảnh báo nội dung thông tin liên quan đến tổ chức/địa phương/lãnh đạo/cá nhân/đơn vị/địa bàn tại địa phương

Thu thập và phân tích thông tin quy mô lớn từ các mạng xã hội, diễn đàn, website tin tức… phục vụ giám sát thông tin

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Theo dõi thường xuyên, phát hiện các chủ đề nóng, chủ đề được lan tỏa nhiều, diễn biến thảo luận

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Module phân tích và dự báo thông tin khủng hoảng

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Cảnh báo thông tin tiêu qua email/điện thoại

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Hệ thống báo cáo thống kê đa dạng được thiết kế sẵn gồm hàng chục mẫu báo cáo khác nhau

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Phân hệ Màn hình giám sát (Dashboard) và báo cáo tùy biến riêng phục vụ việc giám sát và cảnh bảo thông tin theo yêu cầu

Hệ thống màn hình giám sát thông tin tùy biến theo nhu cầu giám sát

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Cho phép người dùng tùy biến điều chỉnh các chủ đề, thông tin hiển thị trên dashboard một cách linh hoạt mà không bị giới hạn bởi bố cục gốc

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Hỗ trợ lọc thông tin trên các bảng phân tích theo nhiều tiêu chí

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Hệ thống báo cáo ngày/tuần/tháng tùy biến riêng giao diện và hạng mục nội dung theo yêu cầu

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Phân hệ lưu chiểu, phân tích báo chí, phục vụ lưu chiểu báo chí điện tử của một tỉnh

Quản lý lưu chiểu báo điện tử Đa định dạng theo 08/2017/NĐ-CP áp dụng đối với các báo/tạp chí/trang tin giới hạn thuộc quản lý của một tỉnh

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Tổng hợp thông tin, đánh giá và báo cáo thông tin các trang báo/tạp chí/trang tin tổng hợp trực thuộc tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo về TTTT

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Trích lục và báo cáo thông tin

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Phát hiện và quản lý vi phạm về chỉnh sửa/xóa tin bài

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Ứng dụng Máy học và Trí tuệ nhân tạo trong công tác nắm bắt và phân tích thông tin chuyên sâu.

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Phân hệ tự động hóa báo cáo và màn hình giám sát chuyên sâu

Tự động hóa xây dựng các mẫu báo cáo thường xuyên và báo cáo chuyên đề

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Hỗ trợ khả năng tự động tùy biến giao diện báo cáo thông qua công tác kéo thả, chỉnh sửa trực quan trên màn hình

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Tích hợp sẵn nhiều API thu và phân tích tin theo chủ đề nội dung tùy biến

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Khả năng trích xuất báo cáo theo nhiều định dạng

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Phân hệ tự động hóa báo cáo và màn hình giám sát chuyên sâu

Tự động phân tích và tổng hợp thông tin theo chủ đề nội dung yêu cầu

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Khung thời gian điểm tin tùy biến linh hoạt theo giờ mỗi ngày

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Số lần điểm tin tùy chỉnh

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Tần suất điểm tin tùy chỉnh

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Giao diện điểm tin tùy chỉnh

Checkmark PNG, Checkmark Transparent Background - FreeIconsPNG

Liên hệ ngay với chúng tôi

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc