Đại học số

Chuyển đổi số đào tạo Đại học: VTC Digicom kết hợp với các đối tác cung cấp các dịch vụ giảng dạy và đào tạo trên môi trường số và thông qua  các  nền  tảng  công  nghệ  như  trí  tuệ  nhân  tạo,  dữ  liệu  lớn,  tăng cường thực tại ảo…nhằm đáp ứng các tiêu chí:

  • Cá nhân hoá quá trình đào tạo
  • Đào tạo mọi lúc mọi nơi, đào tạo đồng thời quy mô lớn

Đa  dạng  nhu  cầu  đào  tạo  (đào  tạo  lại,  đào  tạo nâng cao, đào tạo suốt đời…) Tối ưu hóa thời gian đào tạo với chất lượng đảm bảo

Liên hệ ngay với chúng tôi

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc