CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC là  một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) – Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY VTC

 

CƠ  CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY