Dịch vụ kiểm tra đánh giá ATTT (Pentest)

Pentest là viết tắt của Penetration Testing – một hình thức đánh giá mức độ an toàn của một hệ thống IT thông qua việc mô phỏng một cuộc tấn công thực tế được cho phép bởi tổ chức đó.

Mục tiêu của Pentest là cố gắng xâm nhập vào hệ thống để phát hiện ra những điểm yếu tiềm tàng mà hacker có thể khai thác, từ đó đề xuất phương án khắc phục chúng để loại trừ khả năng bị tấn công trong tương lai.

Các phương pháp Pentest

Để thực hiện Pentest một hệ thống CNTT, có thể sử dụng các phương pháp sau đây

Lợi ích của dịch vụ Pentest

Dịch vụ Pentest của VTC có những ưu điểm nổi bật, mang lại những lợi ích cho khách hàng.

Quy trình thực hiện Pentest

Có nhiều phương pháp và cách tiếp cận khác nhau khi nói tới quy trình kiểm thử xâm nhập – Pentest. Pentest được thực hiện theo một trình tự chung gồm 6 bước sau:

Step 1
Khảo sát mục tiêu và thu thập thông tin
Step 2
Dò quét điểm yếu của hệ thống
Step 3
Xác minh lỗ hổng và tấn công kiểm thử
Step 4
Đánh giá mức độ nguy hiểm các lỗ hổng
Step 5
Lập báo cáo và các khuyến nghị
Step 6
Tái đánh giá ATTT cho hệ thống

Liên hệ ngay với chúng tôi

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc