Dịch vụ Cloud Firewall

Cloud Firewall (Tường lửa điện toán đám mây) là một sản phẩm bảo mật, được triển khai trên nền tảng đám mây.

Cloud Firewall được thiết kế cho các nhu cầu kinh doanh hiện đại và nằm trong các môi trường ứng dụng trực tuyến.

Lợi ích của dịch vụ Cloud Firewall

Dịch vụ Cloud Firewall của VTC Cloud có những ưu điểm nổi bật, mang lại những lợi ích cho khách hàng.

Dịch vụ Cloud WAF

Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall – WAF) là một giải pháp bảo vệ ứng dụng web trước các cuộc tấn công mạng.

Cloud WAF có chức năng kiểm soát các kết nối sử dụng giao thức http/https giữa trình duyệt của người dùng và máy chủ web, thực thi các chính sách bảo mật dựa trên các dấu hiệu tấn công, các giao thức tiêu chuẩn và các lưu lượng truy cập ứng dụng web bất thường

Lợi ích của dịch vụ Cloud WAF

Dịch vụ Cloud WAF của VTC Cloud có những ưu điểm nổi bật, mang lại những lợi ích cho khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc