Đoàn cơ sở VTC Digicom tổ chức khóa đào tạo về các dịch vụ của AWS và dịch vụ đặt máy chủ tại Việt Nam, trong đó VTC là partner đồng hành cung cấp dịch vụ.

Ngày 08/7/2022, Đoàn viên, thanh niên và CBNV VTC Digicom tham gia khóa đào tạo về các dịch vụ của AWS-Outpost với mục tiêu hỗ trợ đoàn viên thanh niên, lao động trẻ nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình làm việc.
Đã có gần 50 đoàn viên tham gia theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Nội dung buổi nâng cao nghiệp vụ, kiến thức được đoàn viên thanh niên đánh giá cao.
Tổng quan về Nhóm AWS Outposts
AWS Outposts là một nhóm các giải pháp được quản lý hoàn toàn, cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS đến hầu như mọi vị trí tại chỗ hoặc vị trí biên để có trải nghiệm kết hợp thực sự nhất quán. Các giải pháp Outposts cho phép bạn mở rộng và chạy các dịch vụ AWS gốc tại chỗ, có sẵn ở nhiều dạng khác nhau, từ máy chủ Outposts 1U và 2U đến giá Outposts 42U và triển khai nhiều giá.

Với AWS Outposts, bạn có thể chạy một số dịch vụ AWS cục bộ và kết nối với nhiều loại dịch vụ có sẵn trong Khu vực AWS địa phương. Chạy các ứng dụng và khối lượng công việc tại chỗ bằng cách sử dụng các dịch vụ, công cụ và API AWS quen thuộc. Outposts hỗ trợ khối lượng công việc và thiết bị yêu cầu truy cập độ trễ thấp vào hệ thống tại chỗ, xử lý dữ liệu cục bộ, lưu trữ dữ liệu và di chuyển ứng dụng với tính phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống cục bộ.