GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS)

GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS)

Giao thông thông minh – ITS: là hệ thống giao thông vận dụng và tổng hợp các thành quả khoa học, công nghệ tiên tiến vào giao thông vận tải đặc biệt là công nghệ điện tử, thông tin, truyền thông, khoa học quản lý… Nhằm tăng cường khả năng liên kết giữa 3 yếu tố: con người, phương tiện và đường xá tạo thành một hệ thống giao thông có trí tuệ, hiệu quả, an toàn, chính xác và tức thời.

Đối tượng áp dụng là các Cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông, Bộ Công an

Mô hình triển khai tổng thể:

 • Thông tin người đi đường
 • Dịch vụ phương tiện
 • Giao thông công cộng
 • Thanh toán điện tử
 • An ninh quốc gia
 • Quản lý ứng phó thiên tai
 • Giám sát thời tiết, môi trường
 • An toàn cá nhân
 • Dịch vụ khẩn cấp
 • Vận tải hàng hoá
 • Quản lý và khai thác giao thông
 • Quản lý dữ liệu quốc gia

Lợi ích dịch vụ

 • Tiết kiệm thời gian lưu thông cho hành khách và hàng hóa
 • Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng cho mỗi lần dừng đỗ và tăng tốc trở lại ở mỗi trạm.     
 • Giảm tai nạn giao thông.