GIỚI THIỆU VỀ VTC DIGICOM

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2006 là  thành viên của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) – Bộ Thông tin và Truyền thông, gọi tắt là VTC Digicom. Trên cơ sở kế thừa và phát huy các nguồn lực từ mạnh mẽ từ Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC. VTC Digicom đã nhanh chóng  trở thành một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực khai thác dịch vụ, kinh doanh thiết bị và phát triển sản phẩm ứng dụng trên nền IP tại Việt Nam.

Trong kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty VTC, VTC Digicom được giao nhiệm vụ triển khai thiết lập, quản lý và khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông, truyền dẫn phát sóng; cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình trên mạng viễn thông và dịch vụ ứng dụng CNTT theo các giấy phép viễn thông, truyền hình của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện; nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình theo định hướng, chiến lược của Tổng công ty.

Với các dịch vụ điển hình như : Dịch vụ Data, Thoại quốc tế Voip, OTT, VAS, Cloud tiêu chuẩn quốc tế, Công nghệ thông tin cùng với một đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và hạ tầng kỹ thuật tiên tiến,  VTC Digicom đã, đang và sẽ là người đồng hành tin cậy của các khách hàng và đối tác, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường viễn thông trong nước và quốc tế.

Quá trình phát triển

12/10/2006

  • Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC thành lập (VTC Digicom) 

2007

  • Thiết lập mạng VoIP trên toàn quốc và quốc tế
  • Cung cấp dịch vụ thoại

2009

  • Ra mắt dịch vụ IPTV đầu tiên tại Việt Nam

2010

  • Cung cấp dịch vụ Truyền hình internet cho người Việt Nam tại nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam

2013

  • Hoàn thành mạng truyền dẫn đường trục trong nước và quốc tế, xếp thứ 2 tại Việt Nam và kết nối IP quốc tế

2019

  • Ra mắt sản phẩm IoT Giải pháp phát hiện và cảnh báo khói thông minh iProtect

2020

  • Cung cấp dịch vụ Cloud, IDC, Chuyển đổi số

Thành tựu