Đối tượng khách hàng

Bất kỳ công ty, tổ chức nào có nhu cầu đều có thể đăng ký sử dụng: Ngân hàng, cơ quan chính phủ, ngoại giao, giao thông vận tải (hàng không, đường sắt, đường bộ, tàu biển..) dầu khí, thương mại, viễn thông, các doanh nghiệp, ISPs và phục vụ tất cả nhu cầu liên lạc dạng truyền số liệu như công ty game, thiết kế website…

Ưu điểm của dịch vụ: