QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. CÁC DỊCH VỤ MÀ VTC DIGICOM ĐANG CUNG CẤP

Hiện nay, VTC Digicom đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính bao gồm:

 • Dịch vụ Truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)
 • Dịch vụ kênh thuê riêng Internet (Internet leased line)
 • Dịch vụ Viễn thông cố định mặt đất VoIP
 • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông đầu số 1900

2. CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO TỪNG DỊCH VỤ

 • Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH (Dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) : 

Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QC34:2019/BTTTT)

 Tải nội dung tại đây

 • Dịch vụ kênh thuê riêng Internet (Internet leased line và IP Transit) cam kết tuân thủ các chỉ tiêu chất lượng tự công bố như sau:

 Tải nội dung tại đây

 • Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất VoIP

Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (QCVN 35:2011/BTTTT)

 Tải nội dung tại đây

 • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông đầu số 1900

Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (QCVN 35:2011/BTTTT)

 Tải nội dung tại đây

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MÀ VTC DIGICOM ĐANG CUNG CẤP

 • Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

  • Công văn công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) của VTC Digicom
 • Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) của VTC Digicom

 Tải nội dung tại đây

4. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

5. CÁC BẢN KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHO TỪNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THUỘC DANH MỤC BẮT BUỘC PHẢI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.

6. THÔNG TIN ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

      Văn phòng Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC, 23 Lạc trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: +84 24 44556677
 • Fax: +84 24 36364701

      Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Tầng 4, số 88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 44501925
 • Fax: +84 28 39974281

7. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

           Tải nội dung tại đây

8. CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

      VTC Digicom đảm bảo khả năng truy nhập/kết nối và miễn phí giá cước tới các số điện thoại khẩn cấp 112 – 113 – 114 – 115, báo hỏng dịch vụ điện thoại cố định cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

      Dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định.

 • Các khách hàng sau khi ký hợp đồng với Digicom có quyền đăng ký hoặc từ chối đăng ký thông tin thuê bao điện thoại cố định của mình vào Danh bạ điện thoại công cộng.
 • Các thuê bao điện thoại cố định đã ký hợp đồng với Digicom được Digicom cung cấp miễn phí danh bạ điện thoại công cộng bằng bản in hoặc bản điện tử

      Khách hàng liên hệ với Công ty VTC Digicom để báo hỏng dịch vụ qua các phương thức sau:

 1. Tổng đài chăm sóc khách hàng (024) 44556677 hoặc (024) 44501925: 
 • Tiếp nhận báo hỏng các dịch vụ: FTTH, điện thoại cố định, kênh thuê riêng. mạng riêng ảo và các dịch vụ khác.
 • Thời gian làm việc: 24/7 (các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ tết)
 1. Gửi email:
 • Tiếp nhận báo hỏng các dịch vụ: FTTH, điện thoại cố định, kênh thuê riêng, mạng riêng ảo và các dịch vụ khác qua email: noc@vtc.vn
 • Thời gian làm việc: 24/24h (các ngày trong tuần, không nghỉ lễ tết).
 1. Gửi thông tin trên website: Khách hàng truy cập website www.digicom.vtc.vn, vào mục Liên hệ sau đó diễn giải nội dung dịch vụ báo hỏng và ấn nút Gửi thông tin.