Tầm nhìn – sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trở thành doanh nghiệp uy tín và giá trị hàng đầu trong lĩnh vực Viễn Thông - CNTT. Mang đến cho khách hàng cuộc sống tốt đẹp, công việc hiệu quả bằng các dịch vụ đột phá, hấp dẫn và hữu dụng. Đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

Giá trị cốt lõi

 

Định hướng chiến lược

 

  • VTC Digicom định hướng sẽ phát triển là một công ty công nghệ, phát triển và cung cấp hạ tầng số và nền tảng số;
  • Nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ dựa trên các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của thị trường
  • Tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong nước, quốc tế để có khả năng triển khai và phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm tận dụng các lợi thế và nguồn lực có sẵn của VTC Digicom và của VTC