TÍCH HỢP HỆ THỐNG (SI)

TÍCH HỢP HỆ THỐNG (SI)

Giải pháp công nghệ và tích hợp hệ thống là các dịch vụ liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng tích hợp hệ thống và xây dựng mạng. Với mục đích là kết hợp các ứng dụng, quy trình hay hệ thống rời rạc lại, đảm bảo chúng hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau như một thể thống nhất.

Đối tượng khách hàng:

  • Cơ quan của đảng, quốc hội, chính phủ, các bộ ban ngành.
  • Các cơ quan doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

Ưu điểm dịch vụ:

  • Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT và các giải pháp tối ưu hóa.
  • Bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng…
  • Giải pháp trung tâm dữ liệu và lưu trữ
  • Giải pháp truyền thông hội tụ