Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2006 là  thành viên của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) – Bộ Thông tin và Truyền thông, gọi tắt là VTC Digicom. Trên cơ sở kế thừa và phát huy các nguồn lực từ mạnh mẽ từ Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC. VTC Digicom đã nhanh chóng  trở thành một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực khai thác dịch vụ, kinh doanh thiết bị và phát triển sản phẩm ứng dụng trên nền IP tại Việt Nam.

Trong kế họach phát triển chung của toàn Tổng công ty VTC, VTC Digicom được giao nhiệm vụ triển khai thiết lập, quản lý và khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông, truyền dẫn phát sóng; cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình trên mạng viễn thông và dịch vụ ứng dụng CNTT theo các giấy phép viễn thông, truyền hình của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện; nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình theo định hướng, chiến lược của Tổng công ty.

Với các dịch vụ điển hình như : Dịch vụ Data, Thoại quốc tế Voip, OTT, VAS, Cloud tiêu chuẩn quốc tế, Công nghiệ thông tin cùng với một đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và hạ tầng kỹ thuật tiên tiến,  VTC Digicom đã, đang và sẽ là người đồng hành tin cậy của các khách hàng và đối tác, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường viễn thông trong nước và quốc tế.


Quá trình phát triển


Thành tựu

  • Năm 2008: Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2008” (do BCH Công đoàn viên chức Việt Nam cấp).

  • Năm 2013: Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua” (Số 17/QĐ-BTTTT ngày 08/1/2014 do Bộ TT và Truyền thông VN cấp).
  • Năm 2014: Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua” (Số 312/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2015).
  • Năm 2015: Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông “đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua” (QĐ số 405/QĐ BTTTT ngày 25/3/2016)
  • Năm 2015: Giấy chứng nhận Dịch vụ PT&TT trển mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài “Là Dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015 (Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương vinh danh - Số 72-QĐ/ĐUK ngày 25/11/2015).
  • Năm 2016: Huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khen thưởng theo tờ trình số 1876/TTr – TTg ngày 26 tháng 10 năm 2016