Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Giới Thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC là  một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) – Bộ Thông tin và Truyền thông.

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG VTC.


2. CƠ  CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY