Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYỂN TẢI NỘI DUNG (CDN)

CHUYỂN TẢI NỘI DUNG (CDN)

CDN của VTC Digicom là một mạng lưới các cụm server xây dựng phân tán dựa trên hạ tầng Internet trong nước và quốc tế với mục đích phân phối nội dung của khách hàng tới điểm gần nhất kết nối đến người dùng cuối. Do vậy các nội dung được tối ưu về tốc độ truy cập cũng như băng thông kết nối. Từ đó nâng cao trải nghiệm của người dùng cuối đối với dịch vụ của khách hàng.

Đối tượng khách hàng:        

Đối tượng khách hàng của dịch vụ CDN là các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (bao gồm: hình ảnh, âm thanh, video theo yêu cầu, file download, games, truyền hình trực tiếp…) trên môi trường Internet đến người dùng cuối. VTC Digicom đã có kinh nghiệm triển khai dịch vụ CDN trên 5 năm cung cấp truyền hình Internet (Live TV, Video on Demand) cho người Việt Nam tại nước ngoài đạt chất lượng dịch vụ tốt.

Ưu điểm dịch vụ:

  • Khách hàng dễ dàng cập nhật nội dung lên hệ thống CDN.
  • Báo cáo thống kê lưu lượng người dùng chi tiết.
  • Phân vùng địa lý.
  • Độ sẵn sàng của nội dung và dịch vụ cao, có tính dự phòng.
  • Hỗ trợ đa phương tiện các thiết bị người dùng cuối.
  • Khách hàng chỉ cần tập trung đầu tư phát triển dịch vụ và nội dung mà không cần đầu tư hạ tầng máy chủ và đường truyền kết nối.