Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2006 và là  một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) – Bộ Thông tin và Truyền thông.

VTC Digicom tự hào là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực khai thác dịch vụ, kinh doanh thiết bị và phát triển sản phẩm ứng dụng trên nền IP tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, VTC Digicom là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam.