Ngày 07/10/2022, Công ty VTC Digicom chính thức ra Quyết định số 06/QĐ-VTS về việc ban hành Bộ nhận diện Thương hiệu VTC Digicom.

Quyết định có nêu rõ, Bộ nhận diện Thương hiệu Công ty TNHH MTC Viễn thông số VTC (VTC Digicom) được áp dụng trong toàn Công ty VTC Digicom từ ngày 07/10/2022 vào các hoạt động truyền thông, quảng bá và hoạt động SXKD của Công ty.
Theo đó, từ 07/10/2022, Công ty cũng thống nhất các mẫu ấn phẩm như: Thẻ nhân viên, bì thư, túi giấy, kẹp file… và chân chữ ký email với nhận diện chính thức theo Quyết định 06 đã ban hành này.
Dưới đây là các mẫu Logo và chân chữ ký email được áp dụng theo Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 06/QĐ-VTS ngày 07/10/2022:

1. Mẫu Logo

2. Mẫu Logo kèm Slogan:

3. Chân chữ ký email: