Sáng ngày 24/3, tại Hội trường tầng 19, tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Công ty VTC Digicom đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023. Hội nghị đã triệu tập 68 đại biểu, đại diện cho 70 CBNV-NLĐ của Công ty. Đại diện Công đoàn TCT – Chủ tịch Trần Nguyên Nhung và Đại diện Ban tổ chức TCT – Phó ban Nguyễn Tiến Quyền tham dự Hội nghị.

Năm nay, VTC Digicom là đơn vị đầu tiên của TCT tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

Chủ tịch CĐ TCT Trần Nguyên Nhung và Phó Ban Tổ chức TCT Nguyễn Tiến Quyền tham dự Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty Nguyễn Ngọc Lanh, Giám đốc công ty Nguyễn Tuấn Việt và Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Việt Cường. Về phía Công đoàn TCT có sự tham dự của Chủ tịch Trần Nguyên Nhung.

Ban lãnh đạo Công ty báo cáo và giải đáp các thắc mắc của CBNV-NLĐ tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty VTC Digicom; Báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2022.

Hội nghị cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng như Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động…Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp và giải đáp tất cả các câu hỏi của CBNV-NLĐ minh bạch, thỏa đáng.

Hội nghị cũng tiến hành bầu đại diện tập thể NLĐ tham gia thành viên Tổ đối thoại năm 2023. Kết quả như sau:

Các thành viên Tổ đối thoại gồm các thành viên: anh Nguyễn Cao Cường, chị Nguyễn Thị Song An, chị Lê Thị Quỳnh Hoa và anh Dương Quang Long.

Riêng đối với Ban thanh tra Nhân dân vẫn là duy trì các thành viên của năm 2022 do Hội nghị Người lao động năm 2022 đã bầu với nhiệm kỳ 2022-2024, bao gồm: chị Nguyễn Thị Thu Trang, anh Nguyễn Đình Trung và anh Trần Đức Nhật.

Hội nghị Người lao động là dịp để toàn thể cán bộ, nhân viên nhìn lại những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế trong năm vừa qua. Qua đó, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để Người lao động được nắm rõ quyền được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình.

Thông qua Hội nghị, Người sử dụng lao động sẽ nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của Người lao động. Từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy hoạt động của Công ty Digicom và nâng cao đời sống cho CBNV-NLĐ.